Leave Your Message
GIỚI THIỆU

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA

TRUNG QUỐC là cường quốc sản xuất của thế giới, đó là sự thật; nó có ngành sản xuất và dịch vụ Dầu khí (O&G) trưởng thành hỗ trợ các lĩnh vực O&G quốc tế và trong nước, thượng nguồn và hạ nguồn. Các công ty Trung Quốc ngày nay sản xuất thiết bị và phụ tùng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế (API) được cung cấp cho lĩnh vực O8G trên toàn thế giới. Ngày nay, các công ty O&G quốc tế không được phép sử dụng các sản phẩm O&G của Trung Quốc do các vấn đề nghiêm trọng;
·Thiết bị không đạt tiêu chuẩn (Nhà cung cấp không đạt tiêu chuẩn).
·Khó khăn trong giao tiếp với các nhà sản xuất và nhà cung cấp Trung Quốc.
·Tài liệu kém (Sổ tay, sách phụ kiện, Tuân thủ).
·Giao hàng kịp thời.

Câu chuyện của chúng tôi1
Câu chuyện của chúng tôi2
01/02
Về chúng tôi
Về chúng tôi
Chúng tôi là một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm quản lý và vận hành sâu rộng trên toàn thế giới và đặc biệt là ở Trung Quốc; cùng với đội ngũ chuyên gia thu mua Trung Quốc hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực O&G của Trung Quốc và có mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp uy tín. Chúng tôi mong muốn cung cấp một CẦU: điều đó sẽ cho phép các công ty quốc tế tự tin tiếp cận các sản phẩm O&G HIỆU QUẢ CHI PHÍ của Trung Quốc bằng cách quản lý các vấn đề hạn chế nguồn tài nguyên khổng lồ này.
Chúng tôi mong muốn cung cấp CẦU; điều đó sẽ cho phép các công ty quốc tế tự tin tiếp cận các sản phẩm O&G HIỆU QUẢ CHI PHÍ của Trung Quốc bằng cách quản lý các vấn đề hạn chế nguồn tài nguyên khổng lồ này.

Đặc sản của chúng tôi