Leave Your Message
UVOD

NAŠA PRIČA

KINA je svjetska proizvodna moć, to je činjenica; ima zrelu proizvodnu i uslužnu industriju nafte i plina (O&G) koja podržava međunarodne i domaće, uzvodne i nizvodne O&G sektore. Kineske kompanije danas proizvode opremu i rezervne dijelove koji zadovoljavaju međunarodne standarde (API) koji se isporučuju u O8G sektor širom svijeta. Danas su međunarodne O&G kompanije odvraćane od upotrebe kineskih O&G proizvoda zbog značajnih problema;
·Substandardna oprema (Substandardni dobavljači).
·Poteškoće u komunikaciji sa kineskim proizvođačima i dobavljačima.
·Loša dokumentacija (priručnik, knjige dijelova, usklađenost).
· Blagovremena isporuka.

Naša priča 1
Naša priča 2
01/02
O nama
O nama
Mi smo grupa profesionalaca sa ogromnim iskustvom upravljanja i rada širom sveta, a posebno u Kini; zajedno sa timom kineskih stručnjaka za nabavku sa dubokim razumevanjem kineskog O&G prostora sa dugoročnim odnosima sa renomiranim dobavljačima. Cilj nam je pružiti MOST: koji će omogućiti međunarodnim kompanijama da s povjerenjem pristupe ISTROŠKOVIM kineskim O&G proizvodima tako što će upravljati problemima koji ograničavaju ovaj ogroman resurs.
Cilj nam je pružiti MOST; to će omogućiti međunarodnim kompanijama da s povjerenjem pristupe ISTROŠKOVIM kineskim O&G proizvodima tako što će rješavati probleme koji ograničavaju ovaj ogroman resurs.